Dators pārtrauc darbību uzreiz pēc ieslēgšanas, vai arī monitorā nekas nav redzams

Ja dažu sekunžu laikā pēc startēšanas tiek parādīts kļūdas ziņojums, problēma, iespējams, ir saistīta ar aparatūras konfigurāciju. Ja tiek parādīts Windows logotips, ir jānovērš ar startēšanu saistītās problēmas. Ja tiek parādīts ziņojums “Ar sistēmu nesaistīts disks vai diska kļūda”, ir jānovērš ar diska kļūdu saistītās problēmas. Ja netiek parādīts pat startēšanas ekrāns, problēma, iespējams, ir saistīta ar aparatūru. Veiciet tālāk norādītās darbības, lai novērstu ar aparatūru saistītās problēmas, kas liedz datoram uzsākt Windows ielādi. Restartējiet datoru pēc katras darbības un mēģiniet ielādēt Windows. Nākamo norādījumu izpildiet tikai tad, ja Windows ielāde joprojām neizdodas.

Ar aparatūru saistīto problēmu novēršana

Ja, startējot datoru, ir dzirdams signāls, bet monitorā nekas nav redzams, veiciet tālāk norādītās darbības.

Atvienojiet monitoru no datora un pēc tam atkal pievienojiet to datoram.

Pārliecinieties, vai monitora elektropadeves vads ir pievienots un monitors ir ieslēgts.

Ja iespējams, pievienojiet monitoru citam datoram, lai pārliecinātos, ka tas darbojas pareizi.

Ja monitors darbojas, bet, pievienojot to datoram, tajā nekas nav redzams un ir dzirdams signāls, iespējams, ir bojāts videoadapteris. Ja datoram ir garantija, sazinieties ar datora ražotāju, lai lūgtu atbalstu. Ja datoram nav garantijas un jums pašam nav grūtību atvērt datora korpusa sānu paneli un nomainīt iekšējo aparatūru, iegādājieties un instalējiet saderīgu aizstājējvideoadapteri. Pretējā gadījumā sazinieties ar pakalpojumu centru, lai lūgtu palīdzību. Detaļas aizstāšana sagādā neērtības un var būt dārga, taču jūsu dokumenti, attēli un e-pasta ziņojumi ir drošībā un būs pieejami, kad dators būs salabots.

Ja tiek parādīts kļūdas ziņojums ar norādi, ka nav pievienota klaviatūra vai ir iestrēdzis tās taustiņš, izslēdziet datoru un pievienojiet klaviatūru. Ja problēma nav novērsta, aizstājiet klaviatūru.

Dažkārt datoru neizdodas startēt, jo tas nav saderīgs ar aparatūras piederumiem. Ja nesen esat pievienojis jaunu aparatūras piederumu, izslēdziet datoru un noņemiet šo piederumu, pēc tam startējiet datoru vēlreiz.

Noņemiet visus aparatūras piederumus, izņemot klaviatūru, peli un monitoru. Ja datora startēšana izdodas, izslēdziet Windows un datoru un pievienojiet vienu aparatūras piederumu. Pēc tam startējiet datoru vēlreiz. Ja datoru neizdodas startēt, problēmas iemesls ir aparatūras piederums, kuru pievienojāt pēdējo. Atvienojiet aparatūru un sazinieties ar aparatūras pārdevēju, lai lūgtu atbalstu. Pievienojiet pārējos aparatūras piederumus.

Savienotājs, iespējams, ir vaļīgs. Izslēdziet datoru, atvienojiet visus datora ārējos savienotājus un uzmanīgi ievietojiet tos atpakaļ. Pārbaudiet, vai vadi nekur nav sasprausti nepareizi, vai kontaktlampiņas nav saliektas un savienotāji nav vaļīgi.

Ja jums pašam nav grūtību atvērt datora korpusa sānu paneli, izslēdziet datoru, atvienojiet elektropadevi un atveriet datora korpusa sānu paneli. Atvienojiet un atkal pievienojiet visus vadus. Atvienojiet un atkal pievienojiet visus datora iekšējos vadus, tostarp datora atmiņas mikroshēmas. Salieciet visas datora detaļas vietā, pirms vēlreiz mēģināt startēt datoru.

Ja datoru joprojām neizdodas startēt, iespējams, problēmas iemesls ir mātesplatē, procesorā, atmiņas kartē vai videokartē. Lai gan detaļas aizstāšana sagādā neērtības, jūsu dokumenti, attēli un e-pasta ziņojumi ir drošībā un būs pieejami, kad dators būs salabots.

Resursi http://windows.microsoft.com/

Secured By miniOrange